dijous, 20 de novembre de 2014

Cada vegada es porten més les barbes i a La barberia ens ho 

passem molt bé poguent arreglar-les.